Первомайська районна рада
Первомайський район, Харківська область

XXXI сесія VII скликання від 16.05.2019р

ПРОТОКОЛ 31 сес.

Перелік 31с.

Ріш. № 731 - VІІ Про затвердження порядку денного 31 сес.

Ріш. № 732 - VII Про затв.положення Гордість Первомайщини

Ріш. № 733 - VII Про зміни до Компл.прогр.зміцн. здоровя

     Додаток до ріш. № 733 – VII  Про зміни  до Компл. програма зміцн. здоровя

Ріш. № 734 - VII Про внес. змін до  Компл.програми соцзахисту

Ріш. № 735 - VII Про зміни до Прогр. розвитку культури

     Додаток до ріш. № 735 - VII Зміни до Програми розвитку культури .

Ріш. № 736 - VII Про внесен. змін до Прогр.містобудівн.докум.

     Додаток 1 до ріш. № 736 - VІІ (Зміни Прогр.містобудів.док.)

     До ріш. № 736 - VІІ  ПАСПОРТ Програми містобуд.докум.

Ріш. № 737 - VII Про внес. змін до Прогр.інформатизації та комп.

     Додаток до ріш. № 737 - VІІ Про зміни до Прогр.інформатиз. та комп.

Ріш. № 738 - VII Про внес.змін до Прогр.висвітлення діяльності РДА та райради

     Додаток до ріш. № 738 - VІІ Про зміни  до Паспорту Прогр.висвітл.діяльн.РДА

     Додаток до ріш. № 738 - VІІ Зміни додаток Прогр.висвітл.діяльн.РДА

Ріш. № 739 - VII Про зміни до Прогами підтрим.органів викон.влади

     Додаток до ріш. № 739 - VІІ Зміни Прогр.підтр.орган.вик.влади

Ріш. № 740 - VII Про внес.змін до програми  розвитку ОМС

     Додаток до ріш. № 740 - VII  Про внес.змін до програм.розвитку  ОМС

Ріш. №  741 - VIІ Про викон.бюдж.за 1 кв.та про звіт 1 кв 2019р

     Додаток до ріш. № 741-VII  Доходи 1 квартал  2019 р

     Видатки 1 кв 2019

Ріш. № 742-VIІ  зміни бюджет

     Додатки 1-9 до ріш. № 742-VII 

Ріш. № 743 - VII Про хід вик. Компл.прогр.зміцн. здоровя

Ріш. № 744 - VII Про хід викон. Прогр. розв.охорони здоров'я

Ріш. № 745 - VII Про хід вик. Прогр. Олексіївська фортеця

Ріш. № 746 - VІІ Про хід викон. Програми містобуд. докум. на 2017-2020 р.

Ріш. № 747 - VII Про хід вик.Програми компютер.

Ріш. № 748 - VIІ Про прийн. книг

     Додаток до ріш. № 748 -  VIІ Про прийн.книг

Ріш. № 749 - VII Про завт.Проекту землеустрою меж с.Закутнівка

Ріш. № 750 - VII  Про затв.Проекту землеустрою меж с.Веселе

Ріш. № 751- VII Про внес.змін до ріш. з  техн. докум.