Первомайська районна рада

XXIII сесія VII скликання від 22.02.2018р

ПРОТОКОЛ 23 сесія

Ріш. № 476-VІІ Про порядок денний 23с. 7скл.

Ріш. № 477 - VII Про звіт голови

Ріш. № 487 - VII Про хід вик. та внес. змін Прог.матрезерва

Ріш. № 488-VII Про затв.Програми допризовн.підгот.

     До ріш. № 488 -VII ПРОГРАМА НОВАЯ ДОПРИЗИВНА

Ріш. № 489 - VІІ Про викон.Прог. реконстр.та ремонту вулиць і доріг на 2018р

     До ріш. № 489 -VII  ПРОГРАМА РЕМОНТУ ДОРІГ  НА  2018 рік

Ріш. № 490 -VІІ Про внес.змін до Прогр. саніт.епідеміч.благополуч

Ріш. № 491-VII Про внес. змін до Прогр. публіч.безпеки

     До ріш. № 491-VII Зміни Програма публ.безпеки

Ріш. № 492 - VIІ бюджет зміни 

     Додаток 10 до ріш. № 492- VIІ бюджет 

     змини на 22 02 18

Ріш. № 493- VII Про хід вик. Пр.Новий освітн.простір

Ріш. № 494 - VII Про хід вик.Прог.висвітл. діяльності РДА і райради

Ріш. № 495 - VII Про хід вик.Прог.вшанування з нагоди свят

Ріш. № 496 - VІІ Про викон. Прогр. зайнятості

Ріш. № 497 - VІІ Про вик. Прог. по відшкодув.витрат на безоплат.перевез.громад.

Ріш. № 498 - VІІ Про вик. Прог. індивід.житлов.будівн.Власний дім

Ріш. № 499 - VII Про хід вик. та зміни до програми  ОМС

     Додаток до ріш. №  499 – VII  ОМС

Ріш. № 500 - VІІ Про звільн. громадян від плати за обслугов., терцентр

Ріш. № 501 - VІІ тех.докум.2 зем.діл. Нещенко О.М., Дмитр.ср (замовн.Нещенко О.М.) Земтехстандарт

Ріш. № 502 - VІІ тех.докум.15 зем.діл.Грущенко В.П. Суд. ср. (замовн.Грущенко В.П.) Геод.- вишукув.центр

Ріш. № 503 - VІІ тех.докум. 24 зем.діл.,Єфр.ср (замовн. Гуцол Л.П.) ТОВ ЗІК

Ріш. № 504 - VІІ тех.докум. Мирон.ср (замовн.Моїсеєв С.С.) Земтехстандарт

Ріш. № 505 - VІІ тех.докум.Груш, Суд, В.Бишк.,Олекс.ср, ПСП Добробут (замовн.Добробут)Геод.-вишукув.центр

Ріш. № 506 - VІІ тех.доум. 25 зем.діл Судан.ср (замовн. ПП Сардур) Земтехстандарт

Ріш. № 507 - VІІ тех.докум.Полюхович К.Т., Одрад. ср. (замовн.Полюхович К.Т.) Геод.- вишукув.центр

Ріш. № 508 - VІІ тех.докум.Дордій Л.Є., Судан. ср (замовн.ПСП Добробут) Геодез.-вишук.центр

Ріш. № 509 - VІІ тех.докум.Бутенко І.Д., Дмитр.ср (замовн.Бутенко І.Д.) інст.землеустрою

Ріш. № 510 - VІІ тех.докум. 15 зем.діл. СТОВ Ржавчик (замовн.СТОВ Ржавчик)

Ріш. № 511 - VІІ тех.докум. 2 зем.діл.,ТОВ Топфармінг Судан. ср  (замовн.ТОВ Топфармінг) Земтехстандарт

Ріш. № 512 - VІІ тех.докум. 4 зем.діл. ТОВ Киселі, Кисел. ср. (замовн.ТОВ Киселі) Земтехстандарт

Ріш. № 513 - VII Про прийн.будівлі статистики

Ріш. № 514 -VII Про звернення депут.

     Звернення до Верховної Ради України  2018

Ріш.  № 515 - VII Програма Водгосп 2018-2020

     До ріш. № 515 -VII  Програма КП Водгосп

     Заходи та обсяги фінансування до Прогр.Водгосп