Первомайська районна рада
Первомайський район, Харківська область

Районний конкурс "Краща сільська рада"

ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

VІ  сесія   VІІ  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

21 квітня 2016 року                                                                                                                  №  98 - VІІ

 

Про районний конкурс

«Краща сільська рада»

 

З метою піднесення ролі місцевого самоврядування, підвищення якості адміністративних та управлінських послуг, поширення кращих практик й досвіду у реалізації місцевих програм і проектів розвитку територіальних громад, відповідно до  ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про районний конкурс «Краща сільська рада» (додається).

2.Рекомендувати сільським радам Первомайського району затвердити відповідні Положення про сільський конкурс «Краща вулиця та садиба» та провести відповідний конкурс на території сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності та законності.

 

 

Голова районної ради                                                                                           В.М.Татаренков       

 

 

                                                                                                                                                             Затверджено

                                                                                                                                                             рішенням  VI  сесії  VIІ скликання

                                                                                                                                                             від  21 квітня 2016 року  № 98  - VIІ

 

                                                                                        

ПОЛОЖЕННЯ

про районний конкурс

« Краща сільська рада»

 

1.Загальні положення

     1.1. Конкурс “Краща сільська рада”, з додатковим визначенням номінанта «Кращий населений пункт», проводиться з метою підтримки діяльності  органів місцевого самоврядування у  реалізації ними власних та делегованих повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, популяризації здобутків при реалізації місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку села, поліпшення умов для самостійного вирішення територіальними громадами питань, що відносяться до сфери їх компетенції, активізації ініціативи територіальних громад Первомайського району у вирішенні питань місцевого значення, збереженні інфраструктури населених пунктів, історичних, культурних і природних памяток.

      1.2. Завданнями Конкурсу є:

- піднесення ролі місцевого самоврядування, як вагомої складової громадянського суспільства і публічної влади;

- привернення уваги громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування до проблем розвитку села;

- підвищення якості адміністративних та управлінських послуг, що надаються населенню та поступове наближення їх до рівня європейських стандартів;

      - поширення кращих практик й досвіду у реалізації місцевих програм і проектів розвитку територіальних громад.

       1.3. Конкурс “Краща сільська рада” проводиться  щорічно.

       1.4. Положення про проведення районного конкурсу  “Краща сільська рада” затверджується  сесією районної  ради.

 

2. Організаційне забезпечення проведення Конкурсу

     2.1. Проведення Конкурсу здійснюється районною  конкурсною  комісією.

     2.2.  Персональний склад  районної  конкурсної  комісії затверджується  розпорядженням  голови районної ради.

     2.3. Встановити, що до складу районної конкурсної комісії за посадою входять:

1)  голова районної ради  – голова конкурсної комісії;

2)  керуюча справами виконавчого апарату районної ради

3)  начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради – секретар конкурсної комісії;

4)  начальник з юридичних та кадрових питань виконавчого апарату районної ради

5) голови постійних комісій ради:

-  з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності та законності;

-  з питань бюджету;

-  з питань соціально-економічного розвитку району;

-  з соціальних питань, засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями;

- з питань АПК, земельних відносин, екології та використання природних ресурсів;

6) заступники голови районної державної адміністрації (за згодою);

      7) начальники районних управлінь, відділів (або уповноважені ними представники) (за згодою):

     -  фінансового управління районної державної адміністрації;

-  відділу освіти районної державної адміністрації;

- відділу  з питань фізичної культури та спорту районної  державної адміністрації;

- відділу  культури і туризму районної  державної адміністрації;

- управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

- районної організації ветеранів України в Харківській області.

  

3. Умови Конкурсу

     3.1.Переможцями Конкурсу у номінації «Краща сільська рада» вважаються сільські  ради, що досягли найкращих результатів у реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, зокрема у:

        3.1.1. Здійсненні ефективних заходів щодо будівництва та утримання в належному стані закладів соціальної сфери:

- сприянні і підтримці ФАПів і сімейних амбулаторій;

- дошкільних закладів освіти (рівень забезпеченості  харчуванням, іграшками, наочним інвентарем, соціальний захист вихователів);

- сприянні підтримці шкіл;

- будинків культури та бібліотек (їх наявність, технічна оснащеність, розвиток художньої самодіяльності, проведення культурних заходів та участь у них територіальної громади);

- спортивних споруд для населення за місцем проживання та дитячих ігрових майданчиків (фінансове та матеріальне забезпечення спортсменів, фінансування заходів за участю територіальної громади, розвиток фізкультури і спорту загалом на території села, селища, міста);

- забезпечення соціального захисту і підтримки родин з дітьми, інвалідів, ветеранів війни та праці;

- удосконалення системи надання соціальних послуг.

     3.1.2. Успішному виконанні місцевих бюджетів та надходженні додаткових коштів та внесків на розвиток територій, а також у роботі адміністративних комісій.

        3.1.3. Організації дієвого соціального захисту населення (оформлення субсидій, забезпеченість паливом та скрапленим газом пільгового контингенту, надання матеріальної допомоги інвалідам та учасникам війни, вдовам та одиноким громадянам похилого віку).

        3.1.4. Своєчасному виконанні заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів соціально-культурної сфери до роботи в зимовий період.

        3.1.5. Виконанні капітального та поточного ремонтів житлового фонду.

    3.1.6. Своєчасному ремонті, реконструкції та утриманні в належному стані  вулиць, доріг, присадибних територій, паркових зон і зон відпочинку.

  3.1.7.Забезпеченні розвитку та сталої роботи технічних засобів зовнішнього освітлення, водопостачання та водовідведення.

     3.1.8. Здійсненні робот, пов’язаних з охороною довкілля, в тому числі із запобігання забрудненню ставків, річок, озер та повітряного басейну, з регулярною санітарною очисткою територій, ліквідацією стихійних звалищ.

      3.1.9. Систематичності проведення заходів на території ради з наведення санітарного порядку та благоустрою.

      3.1.10.Збереженні зелених насаджень, посадці нових дерев, закладенні парків, скверів та лісосмуг.

     3.1.11.Збереженні історико-культурної та природно-заповідної спадщини, утриманні пам’ятників загиблим під час війни воїнам та кладовищ.

      3.1.12.Ефективному використанні сільськогосподарських угідь, земель резерву та запасу.

      3.2.  Переможцями Конкурсу у номінації «Кращий населений пункт» вважаються ті населені пункти, на території яких:

- створена й активно працює  ініціативна група або громадська організація;

 -забезпечена та підтримується на належному рівні чистота і порядок;

- організовані    місця    відпочинку    для    населення, облаштовані та підтримуються у належному рівні дитячі та спортивні майданчики;

- затверджені схеми санітарного очищення населеного пункту та впроваджені системи роздільного збирання побутових відходів;

- проводиться озелененням  та охорона  зелених насаджень;

- забезпечується належне утримання вулиць, прибудинкових територій;
- мешканці беруть активну участь у пошуку і реалізації іноваційних програм і проектів, направлених на розбудову територій, розвиток і підтримку малих форм бізнесу.

 

4. Підведення підсумків

       4.1. Підсумки Конкурсу підводяться до 05 листопада поточного року, за Показниками оцінки діяльності конкурсантів, визначеними у Додатках 1,2 до Положення.

    Районна конкурсна комісія проводить Конкурс та визначає переможців у зазначених номінаціях, застосовуючи десятибальну систему по кожному з розділів Показників, при тому, у номінації «Кращий населений пункт» - з візуальним оглядом комісією представлених номінантів, яких визначено не більше 3-х,  про що складається протокол. На його підставі видається спільне розпорядження голови районної ради й голови районної державної адміністрації.

       4.2. Переможцем  не може бути визнана сільська рада, яка не виконала дохідну частину місцевого бюджету по власних і закріплених доходах.

       4.5. Переможці нагороджуються:

     4.5.1. У номінації «Краща сільська рада»  - Почесною грамотою  районної ради й районної державної адміністрації і грошовою винагородою в розмірі  6 тис. грн. нагороджується сільська рада – переможець конкурсу.

     4.5.2. У номінації «Кращий населений пункт»  -  грошовою винагородою в розмірі 14 тис. грн. нагороджується сільська рада – на території, якої розташований населений пункт.

   4.5.3. Грошова винагорода використовується сільською радою за рішенням сесії сільської ради, кошти у номінації «Кращий населений пункт» використовуються виключно на благоустрій населеного пункту переможця.

    4.6. Підсумки Конкурсу оголошуються на урочистих зборах з нагоди професійного свята – Дня місцевого самоврядування.

 

5. Висвітлення проведення Конкурсу

     5.1. Хід і підсумки проведення Конкурсу висвітлюються районною радою в засобах масової інформації.

 

 

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                М.Г.Дюміна