Первомайська районна рада
Первомайський район, Харківська область

Положення про відзнаку Первомайського району «Гордість Первомайщини»

ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

XXXI сесія  VІІ  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

16 травня  2019 року                                                                                       № 732 - VII

 

Про затвердження Положення про відзнаку

Первомайського району Харківської області

«Гордість Первомайщини»

 

      Відповідно до статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.1997 року №452/97-ВР, статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

В И Р І Ш И Л А:

  1.Затвердити Положення про відзнаку Первомайського району Харківської області «Гордість Первомайщини» (додається).

    2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  місцевого самоврядування, депутатської діяльності  та законності.

 

Голова районної ради                                                           В.М.Татаренков

 

 

 

                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                 рішенням XXXI  сесії

                                                                                                                 районної ради VII скликання

                                       від 16.05.2019 року № 732 - VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відзнаку Первомайського району Харківської області

«Гордість Первомайщини»

 

     Відзнакою Первомайського району Харківської області «Гордість Первомайщини» нагороджуються:

1.Найстаріші жителі району з нагоди 90. 95 та 100 річчя, голови сільських ветеранських організацій з нагоди 65, 70, 75, 80, 85 та 90 річчя;

2.Батьки, які народили та виховали до восьмирічного віку чотирьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, з врахуванням вагомого особистого внеску у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку творчих здібностей дітей, формування високих духовних і моральних якостей;

3. Працівники різних галузей господарства, які є лідерами у суспільному житті району, видатні і талановиті особистості, мають вагомі професійні досягнення у різних сферах діяльності у таких номінаціях:

   3.1. «Керівник» -  особи, які є керівниками підприємств та організацій з різних сфер діяльності, показники роботи яких демонструють динамічність соціально-економічного, наукового та культурного розвитку, які мають в наявності системи заохочення працівників, корпоративні традиції, створюють сприятливі умови праці та інше.

   3.2. «Фахівець» - спеціалісти будь-якої галузі, які успішно та ініціативно виконують свої посадові обов’язки, мають організаторські здібності та досягли високих результатів у роботі. 

    3.3. «Місцеве самоврядування» – сільські голови, депутати місцевих рад усіх рівнів, посадові особи місцевого самоврядування, які зробили значний внесок у становлення та розвиток місцевого самоврядування, досягли визначних успіхів у державній, громадській та інших сферах діяльності.

    3.4. «Підприємництво» - особи, які досягли значних успіхів у підприємницькій діяльності (своєчасна сплата податків, створення робочих місць, тощо), зробили значний внесок у соціально-економічний розвиток та підвищення іміджу району.

  3.5. «Сільське господарство та промисли»  – працівники агропромислового комплексу, голови фермерських господарств, працівники у галузях рослинництва, тваринництва, мисливства, лісового та рибного господарства, які досягли значних успіхів у розвитку сільськогосподарського виробництва, підвищенні культури землеробства, забезпеченні населення високоякісною продукцією.

  3.6. «Соціальний захист» - працівники установ, організацій, підприємств соціальної сфери, органів праці та соціальної політики за вагомий особистий внесок у вирішення проблем соціального захисту громадян, соціальної реабілітації осіб, які потребують піклування, у розвиток соціально-трудових відносин, за високі досягнення у праці.

   3.7. «Охорона здоров’я» – працівники сфери охорони здоров’я за впровадження новітніх технологій, сучасних методів діагностики та лікування, активну санітарно-освітню та профілактичну роботу,  інші вагомі здобутки  на ниві охорони здоров’я населення району.

  3.8. «Освіта» – працівники дошкільних, шкільних і позашкільних навчальних закладів, за плідну науково-педагогічну діяльність, впровадження сучасних методів навчання та виховання талановитої молоді.

  3.9. «Культура і мистецтво» – працівники закладів культури, колективи та учасники художніх колективів, аматори, діячі образотворчого, монументального, декоративного та прикладного мистецтва, майстри народної творчості за особливий внесок в розвиток культури району або за створення видатних творів, що дістали високу оцінку громадськості.

  3.10. «Фізична культура і спорт» – фахівці і організатори фізкультурно-спортивного руху, видатні тренери, викладачі фізкультурно-оздоровчих і спортивних навчальних закладів та інші працівники фізичної культури і спорту, спортсмени - за досягнення високих результатів у спортивних змаганнях, вагомі заслуги в підготовці спортивних кадрів.

   3.11. «Громадський діяч» – непересічні особистості, які характеризуються активною громадською діяльністю у всіх сферах життя району; представники громадських організацій та відомі громадські діячі за активну участь у суспільно-громадському житті району.

  3.12. «Меценат» - особи, які витрачають власні кошти на безкорисливу матеріальну підтримку розвитку культури, освіти та будь-які інші аспекти гуманітарної сфери.

  3.13. «За мужність і патріотизм» - особи, що мають особистий вагомий вклад у захист Вітчизни; особистий внесок у наданні благодійної допомоги учасникам АТО та людям, що опинилися у складних життєвих умовах; військовослужбовці, працівники Збройних Сил України, правоохоронних органів за активну участь у справі зміцнення оборони, законності, правопорядку, захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій; особи, які відзначилися героїчним вчинком здійснили особистий внесок у рятуванні життя, здоров’я людей та їх майна.

  3.14. «Майбутнє Первомайщини» - діти та молодь, у яких можна побачити великі перспективи на майбутнє, які займаються улюбленою справою, розвиваються та прославляють Первомайський район на конкурсах, змаганнях, виставках тощо.

   3.15. «Кращий колектив» - трудовий, творчий, спортивний чи будь-який інший колектив або об’єднання громадян, які проявили себе дієвою силою у вирішенні поставлених завдань, власним прикладом демонструють відданість справі та єдність в досягненні мети своєї діяльності.

   3.16. «Трудова слава» - особи, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, мають стаж роботи 40 років і більше - для чоловіків і 35 років і більше - для жінок і своїми моральними якостями є прикладом для молоді.

4. Загальне керівництво по нагородженню відзнакою «Гордість Первомайщини» здійснюється Оргкомітетом, склад якого визначається спільним розпорядженням голови Первомайської районної ради та голови Первомайської районної державної адміністрації. Секретар Оргкомітету відповідає за підготовку документів з питань порядку денного Оргкомітету та підготовку спільного розпорядження голови Первомайської районної ради та голови Первомайської районної державної адміністрації для нагородження відзнакою «Гордість Первомайщини».

5. Найстаріші жителі району та голови ветеранських організацій нагороджуються відзнакою «Гордість Первомайщини» за поданням сільських рад, районної ветеранської організації, управління праці та соціального захисту населення Первомайської райдержадміністрації, шляхом видання спільного розпорядження голови Первомайської районної ради та голови Первомайської районної державної адміністрації.

6. Батьки, які  народили та виховали до восьмирічного віку чотирьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, нагороджуються відзнакою «Гордість Первомайщини» за поданням сільських рад, шляхом видання спільного розпорядження голови Первомайської районної ради та голови Первомайської районної державної адміністрації.

7. Висування кандидатур на нагородження відзнакою "Гордість Первомайщини" здійснюється гласно, об’єктивно трудовими колективами, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, громадськими організаціями та окремими громадянами.

8. Самовисування на нагородження відзнакою «Гордість Первомайщини» не розглядаються.

9. Для нагородження відзнакою керівниками трудових колективів, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, громадськими організаціями, об’єднаннями громадян подаються наступні документи:

      9.1. Клопотання про нагородження відзнакою «Гордість Первомайщини» (додаток 1);

   9.2. Анкету претендента з характеристикою заслуг особи, які стали підставою для порушення клопотання. Головним критерієм при цьому мають бути наявність визначних показників, високих здобутків у професійній діяльності, активна участь у суспільному житті колективу, громади, з копіями документів, що посвідчують нагородження іншими відзнаками, в тому числі й відомчими. (додаток 2);

10. Основними критеріями для присвоєння відзнаки за професійні досягнення є значні фахові досягнення, а також успіхи в окремих галузях (залежно від переліку номінацій), зокрема: у виробничій, господарській, гуманітарній сфері, високі показники в спортивній, творчій роботі, лідерські якості, активність у меценатстві, яскраві приклади виявлення патріотичних вчинків, конкретних справ заради інтересів району. До переваг для присвоєння відзнаки належить активна участь у громадському житті, наявність нагород, заохочень, великий авторитет, повага від людей та моральність.    

11.Визначення здійснюється на засіданні Оргкомітету, протягом місяця з дня надходження клопотання. Рішення Оргкомітету про нагородження реалізується шляхом видання спільного розпорядження голови Первомайської районної ради та голови  Первомайської районної державної адміністрації.

12. Відзнака «Гордість Первомайщини» є нагрудним знаком, який виготовляється із жовтого металу, та складається з двох основних елементів: колодки й медальйона — підвіски, які з'єднуються між собою за допомогою кільця з вушком. Медальйон класичної круглої форми діаметром 30 мм з круглим вушком. На лицьовій стороні медальйону в центрі на синьому фоні герб Первомайського району. По верхньому півколу медальйону – напис «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН». По нижньому півколу – напис «ГОРДІСТЬ ПЕРВОМАЙЩИНИ». Між цими написами розташоване  зображення колосу пшениці. Медальйон, за допомогою кільця з вушком, з'єднується з фігурною колодкою, обтягнутою стрічкою з кольорами Державного Прапора України по вертикалі. Довжина стрічки 45 мм, ширина — 30 мм. Колодка з Почесною відзнакою, за допомогою шпильки, прикріплюється до одягу. На зворотному боці колодки є застібка для прикріплення відзнаки до одягу.

13. Нагородження відзнакою «Гордість Первомайщини» відбувається, як правило в урочистій обстановці і може бути приурочене до державних та професійних свят.

14. Список нагороджених оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційному сайті районної ради та районної державної адміністрації.

15. Ведення реєстру нагороджених відзнакою «Гордість Первомайщини», реєстрацію подань для нагородження відзнакою «Гордість Первомайщини» і виготовлення відзнаки та посвідчення «Гордість Первомайщини» забезпечує виконавчий апарат Первомайської районної ради.

16. Відділ  культури та туризму Первомайської районної державної адміністрації, спільно з Оргкомітетом, забезпечують проведення урочистостей з нагоди нагородження.

17. Позбавлення відзнаки «Гордість Первомайщини» здійснюється шляхом видання спільного розпорядження голови Первомайської районної ради та голови Первомайської районної державної адміністрації, у разі засудження відзначеного за скоєння злочину, згідно з вироком суду, який набрав законної сили.

18. Фінансування витрат на виготовлення відзнаки «Гордість Первомайщини», друк посвідчення про відзнаку «Гордість Первомайщини», а також організація та проведення урочистого нагородження відзнакою «Гордість Первомайщини»  здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

Голова районної ради                                                                            В.М.Татаренков