Первомайська районна рада

Положення про президію районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням VІIІ сесії районної
ради VІІ скликання
від19 липня 2016 року № 174-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ
про президію районної ради

  1. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може прийняти рішення, які мають дорадчий характер.

  2. До складу президії ради входять голова та його заступники, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

  3. Засідання президії скликає і веде голова районної ради, а у разі його відсутності або за його дорученням заступник голови районної ради.

  4. На розгляд президії вносяться найбільш важливі питання організації діяльності районної ради.

  5. Засідання президії є правомочним при наявності не менш половини від кількості її членів.

  6. Рішення президії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, і проводяться у життя розпорядженням голови районної ради.

  7. У разі неможливості голови постійної комісії взяти участь у засіданні президії відповідно за дорученням голови комісії на засіданні президії може бути присутнім заступник, секретар або інший член комісії, які мають при обговоренні та прийнятті рішення право дорадчого голосу.

  8. Про засідання президії складається протокол. Протокол підписує голова районної ради або його заступник.

  9. Організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

 

Голова районної ради                                                                В.М.Татаренков