Первомайська районна рада
Первомайський район, Харківська область

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Переглядів: 482

                                                                                                                                                 

                                                               ____________________________________

                           (дата офіційного опублікування в Єдиному

                               реєстрі  з оцінки впливу на довкілля

                              (автоматично генерується програмними

                    засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 

                    довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

                                          _______2018314300/505

                        (реєстраційний номер справи про оцінку   

                       впливу на довкілля планованої діяльності

                              (автоматично генерується програмними

                                 засобами ведення Єдиного реєстру

                                         з оцінки впливу на довкілля,

                                    для паперової версії зазначається

                                        суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля

 

         1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 04053 Київ-53, вул. Кудрявська, буд.26/28;

тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72

         2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика

Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутан, гелій – корисні копалини загальнодержавного значення) Єфремівського родовища згідно спеціального дозволу від 28.12.2000 №2355. Метод розробки родовища – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний і конденсат. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ – філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування».

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корисних копалин по Єфремівському родовищу рахуються на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

         3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

         В адміністративному відношенні родовище розташоване на території Первомайського району Харківської області. Найближчі населені пункти: с.Єфремівка, с.Мар?ївка, с.Дмитрівка. Районний центр - м.Первомайський, знаходиться в 12-15 км на південний схід від родовища.

    Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 61,2 км²; родовище знаходиться у промисловій розробці).

         4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

     Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Позитивний аспект - створення робочих місць, забезпечення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

         5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

       Єфремівська брахіантиклінальна складка входить до складу Хрестищенсько-Єфремівського валу, приосьової зони південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини, яка має у геологічному розрізі максимальні товщини осадового чохла, особливо відкладів пермі і розвитком соляно-купольних структур у мезозойському структурному поверсі.

      Перша глибока пошукова свердловина №1 на Єфремівській площі закладена у  1964р. Розвідувальні роботи на площі закінчено у 1967р. В межах ділянки пробурено 85 свердловин. За період розробки видобуто 73326 млн м³ газу та 1523 тис.т конденсату.

    Для підготовки видобувної продукції свердловин на родовищі було збудовано дві установки комплексної підготовки газу (УКПГ) – УКПГ – 1/2 та УКПГ – 3/4. УКПГ-1/2 розташована на відстані 280 м на захід від свердловини 126. УКПГ-3/4 знаходиться на відстані 800 м на північ від свердловини 103.

   Збирання видобувної продукції від діючих свердловин до УКПГ здійснюється за променевою схемою. Продукція свердловин транспортується по шлейфах (частина свердловин працюють в один шлейф), змонтованих з труб діаметрами 168, 114 та 89 мм та довжинами від 280 до 5350 м. Середні втрати тиску газу в шлейфах не перевищують 0,1 МПа.

    Через падіння видобутку газу та зниження робочого тиску свердловин, більша частина технологічного обладнання УКПГ демонтована. Промислова підготовка газу фактично спрощена до попередньої підготовки – одноступеневої сепарації газу від рідини (вуглеводневого конденсату, пластової води та механічних домішок) у крапельному стані. Остаточна підготовка газу Єфремівського ГКР до транспортних кондицій проводиться на Хрестищенській централізованій установці підготовки газу з турбодетандерними агрегатами (ТДА), після компримування газу на Хрестищенській дотискній компресорній станції (ДКС).

      На УКПГ-1/2 сепарація газу здійснюється на двох технологічних нитках з сепараторами. З УКПГ-1/2 газ подається на УКПГ-3/4. Частина газу с УКПГ-1/2 через відбійний сепаратор подається на с.Єфремівка.

   На УКПГ-3/4 технологічний процес підготовки видобувної продукції забезпечується шляхом одноступеневої сепарації. Природний газ з УКПГ-1/2 та від інших свердловин родовища по шлейфах поступає на вузол вхідних шлейфів (ВВШ). З ВВШ газ подається у вхідний колектор, після чого направляється на три сепаратори, які підключені паралельно. У сепараторах відбувається відокремлення від газу води, вуглеводнів та механічних домішок, після чого відсепарований газ сходиться у вихідному колекторі.  Далі газ проходить вузол виміру витрати газу і по газопроводу підключення подається в магістральний газопровід Єфремівка-Диканька-Київ або Шебелинка-Диканька-Київ до Хрестищенської ДКС і на Первомайську ГРС.

   Для контролю за роботою свердловин (індивідуального виміру дебіту газу, води і конденсату) передбачена лінія геологічного виміру з сепаратором С-1-Г, за допомогою якої можна досліджувати окрему свердловину, не перериваючи загальний процес видобутку вуглеводнів. Після індивідуального виміру рідина, що виділилась в сепараторі С-1-Г продувається на вимірну ємність, де по мірній шкалі визначається кількість води і конденсату. Після чого вся рідина зливається в ємність ЕПС. Відсепарована рідина із сепараторів С-2, С-3, С-4 продувається в розділювач, де відбувається поділ рідини на конденсат і пластову воду.

         Конденсат із розділювача продувається по трубопроводу на Єфремівську ПГРС. Вилучений газовий конденсат представляє суміш вуглеводнів метанового, нафтенового і ароматичного ряду.

         Вода із розділювача зливається в підземну ємність ЕПС, де по мірі накопичення відкачується агрегатом в автоцистерни і вивозиться на спеціалізовані споруди УПГ-2 Кобзівського ГКР або на Хрестищенському ГСК для подальшого повернення у водопоглинаючий пласт.

         Для попередження і боротьби з гідратоутворенням (переважно в зимовий період) використовується метанол, який по інгібіторопроводах подається на устя свердловин, на ВВШ, на вхід сепараторів і на вузол виміру газу. Подача метанолу здійснюється в кількості, що встановлена нормами витрат метанолу, які щорічно розробляються та затверджуються в ДК «Укргазвидобування».

         На Хрестищенській централізованій установці підготовки газу з ТДА, газ Єфремівського ГКР, разом з газом інших родовищ, за допомогою Хрестищенської ДКС компримується з 0,78 МПа до 3,43 МПа. Далі методом низькотемпературної сепарації (НТС) за рахунок ТДА, газ остаточно готується до подальшого транспортування. Хрестищенська централізована установка підготовки газу з ТДА забезпечує високу якість осушки та відбензинення природного газу Хрестищенської групи родовищ для газу, що подається в магістральні газопроводи.

         Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В межах земельних ділянок, відведених для будівництва свердловин, після його завершення будуть проведені заходи щодо їх рекультивації.

         6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства України.

         7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

         8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

         Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п.243.1 ст.243 Податкового кодексу України).

Водне середовище: на території ділянки знаходяться р.Оріль, Орілька, Берека, які мають  невелику, місцями заболочену заплаву (передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на грунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобувних роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших їх властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища знаходиться гідрологічний заказник місцевого значення «Єфремівський» (передбачено дотримання вимог та обмежень відповідно Закону України «Про об’єкти природно-заповідного фонду України»).

Рослинний, тваринний світ:

Рослинність – прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направлені на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ – вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкту на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).

         9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

         10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

         11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

         Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, грунт, поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести розрахунки акустичного впливу.

         12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

         Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

         13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

       Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному  реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

        14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде -  спеціальний дозвіл від 28.12.2000 №2355 на користування надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Єфремівського родовища, що видається Держгеонадрами України.

    15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України

« повернутися до списку новин