Первомайська районна рада

Звіт голови районної ради Володимира Татаренкова про свою діяльність у 2019 році

Переглядів: 175

Вельмишановна громадо Первомайського району!

Шановні депутати, представники органів місцевого самоврядування та запрошені!

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність. 

Звітую з чітким розумінням того, що результати діяльності голови районної ради визначаються ефективністю роботи колективу представницького органу в цілому і кожного депутата зокрема. Саме від цього залежать результати наших спільних зусиль та оцінка їх виборцями.

Разом ми прагнули організувати роботу так, щоб якомога повніше та ефективніше виконувати свої обов’язки, передбачені чинним законодавством, і головне – компетентно приймати відповідні рішення.

У звітному періоді робота районної ради спрямовувалась на захист спільних інтересів територіальних громад району, ефективне управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ району, раціональне використання фінансових ресурсів,  затвердження в установленому порядку та реалізацію районних програм.

Юридичною підставою і правовим полем діяльності районної ради у 2019 році були Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламент районної ради, Положення про постійні комісії, інші нормативні акти.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» чітко визначено повноваження голови районної ради щодо організації сесійної діяльності районної ради.

У звітному періоді вся робота районної ради спрямовувалася на виконання повноважень представницького органу місцевого самоврядування. В центрі уваги була саме сесійна діяльність ради, яка, згідно із статтею 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” складається з пленарних засідань ради та засідань її постійних комісій.

Скликання сесій районної ради проводилося згідно з розпорядженнями голови районної ради при дотриманні норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту роботи районної ради. Хочу наголосити, що сесії проходили відкрито і гласно, за участю  представників районної державної адміністрації, сільських голів, керівників правоохоронних органів, підприємств та установ району, засобів масової інформації. Це надавало роботі сесій більш активного та цілеспрямованого змісту, дозволяло прийняти виважені, конструктивні рішення, сприяло відкритості та прозорості дій районної ради.

Районна рада у звітному періоді працювала за річним планом роботи.

За звітний період радою було проведено 6 засідань президії районної ради, 7 пленарних засідань сесій, під час яких було прийнято 144 рішення.

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районною радою, за звітний період, затверджено  11 нових районних програм. В рамках контролю заслухано звіти по виконанню 32 діючих Програм та внесені зміни до 28 Програм.

Всього в районі діє 39 програм, мета яких - створення умов для  ефективного економічного, культурного, освітнього розвитку району, покращення умов та якості життя населення району, забезпечення його соціального захисту та безпеки життя. Профінансовано із районного бюджету на реалізацію заходів програм за 2019 рік - на 4 млн. 802 тис. 950 грн..

Плідна співпраця з районною державною адміністрацією, сільськими радами та керівниками сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств, активна підтримка депутатського корпусу забезпечила сталу роботу району та ефективне вирішення найважливіших питань, зокрема таких, що стосувалися соціально-економічного розвитку сільських громад, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури та іншого.

Злагоджена та конструктивна спільна робота забезпечила у 2019 році позитивну динаміку розвитку району. За 2019 рік до загального фонду зведеного бюджету Первомайського району надійшло доходів у сумі 218,6 млн.. грн., в т.ч.: загального фонду – 202,1млн.грн., спеціального -16,5 млн.грн. що на 5,9 млн.грн. або на 11,8% більше, ніж за 2018 рік ( 219,5 млн.грн.). Виконання складає  102,1%.

Офіційні трансферти склали 41,7% у т.ч. субвенції сільських бюджетів склали 5.8 % в обсязі загальних надходжень.

Власні надходження загального фонду (без офіційних трансфертів) становлять 117,8 млн. грн., виконані на 112,1 %, у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на  6,4 млн.грн., або на 5,7%.

До бюджетів сільських рад надійшло коштів в сумі 55,6 млн..грн., при плані 49,8 млн.грн., що на 5,0 млн.грн.  або на 5,7 % більше, ніж за 2018 рік.

По сільських радах доходна частина бюджету виконана на 111,7% ( + 9,1 млн.грн.).

До районного бюджету надходження склали 62.3 млн.грн. або 112,5%.  ( + 6,9 млн.грн.)

 Основним джерелом надходжень у районному бюджеті є податок на доходи фізичних осіб,  надходження якого за 2019 рік  становить  24.7 млн.грн. або 39,7%.

 Також вагомим внеском у бюджет району є надходження рентної плати за користування надрами, яка вперше надійшла до районного бюджету у розмірі 2% та склала 17,8 млн.грн. питома вага якої становить 28,6% в обсязі власних надходжень.

Всього, протягом 2019 року, на реалізацію заходів Програми економічного і соціального розвитку району з Державного, обласного та районного бюджетів витрачено 35,2 млн.грн..

На забезпечення сталого функціонування освітньої галузі  було виділено кошти у сумі 62 млн.728 тис. 998 грн.

На охорону здоров’я - 5 млн.864 тис. 521 грн.

На галузь культури - 10 млн. 932 тис. 960 грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення — 47 млн. 128 тис. 650 грн.

На фізичну культуру і спорт - 2 млн. 668 тис. 997 грн.

Хочу висловити подяку всім, хто долучався до вирішення життєво важливих питань району, приймав активну участь та надавав дієву допомогу у забезпечення його сталого функціювання.

Також, хочу висловити подяку депутатському корпусу району за активну роботу у комісіях при розгляді та обговоренні питань порядку денного сесій.

Бо значна частина роботи з розгляду питань, які виносилися на розгляд пленарних засідань сесій,  відбувалася саме в постійних комісіях, які діють згідно із загальним планом роботи ради, «Положенням про постійні комісії районної ради» та іншими законодавчими актами.

Відповідно до ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування”, з метою забезпечення належного рівня проведення пленарних засідань сесій, за звітний період було проведено:

- 7 засідань постійної комісії з питань АПК, земельних відносин, екології та використання природних ресурсів, розглянуто 80 питань;

- 7 засідань постійної комісії  з питань соціально-економічного розвитку району, розглянуто 86 питань;

- 7 засідань постійної комісії з питань бюджету, розглянуто 37 питань;

- 6 засідань постійної комісії з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності та законності, розглянуто 69 питань;

- 5 засідань постійної комісії  з соціальних питань, засобів масової інформації та зв'язків з громадськими організаціями, розглянуто 78 питань.

Переважна робота комісій здійснювалась на спільних засіданнях.

Хотів би відмітити, що на засіданні постійних комісій депутати активно долучалися до обговорення питань, які виносилися на розгляд сесій, висловлювали пропозиції щодо вирішення спірних чи проблемних питань, вносили свої коригування до поданих пропозицій, що давало змогу виносити на розгляд пленарних засідань сесій оптимальні проєкти рішень, які б забезпечували фінансування пріоритетних напрямків, таких як освіта, медицина, культура, соціальний захист, тощо.

Основою щоденної роботи ради є діяльність виконавчого апарату районної ради, який, згідно з законом, забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами та здійснює організаційне, правове та інформаційно - аналітичне забезпечення діяльності ради і який очолює голова ради.

За 2019 рік головою районної ради було видано 112 розпоряджень з основної діяльності та з особового складу. Відділом організаційної роботи виконавчого апарату районної ради було оброблено 480 вхідних документів та 453 листа вихідної кореспонденції. За звітний період на адресу районної ради надійшло 27 звернень громадян та 4 запита на отримання публічної інформації.

Виконавчим апаратом в повному обсязі було забезпечено організаційно-технічну підготовку пленарних засідань сесій, постійних комісій, нарад, інших заходів, Забезпечено оперативну та якісну підготовку довідково-аналітичних та інформаційних матеріалів для депутатів районної ради, оперативне реагування на їх пропозиції та рекомендації, відносно поданих проєктів рішень, надання необхідної консультативної допомоги депутатам у реалізації їх повноважень, передбачених законодавством України. Систематично та оперативно оприлюднювалась  інформація про діяльність районної ради на офіційному веб-сайті.

У 2019 році головою районної ради було ініційовано та проведено 10 робочих нарад  та круглих столів за участю сільських голів, на яких розглянуто наступні питання:

1. Щодо актуалізації Комплексної програми зміцнення здоров’я, полілшення якості та продовження життя населення Первомайського району на період до 2020 року, затвердженої рішенням 25 сесії районної ради 7 скликання від 14.06.2018 року.  Як результат — внесені зміни до даної Програми та доповнено заходи Розділом 5 “Виготовлення циклу авторських телевізійних програм під назвою “Ваше здоров’я”, які підготовлено відповідними фахівцями та висвітлено ТРК Надією на телебаченні.

2. Про процедуру об’єднання територіальних громад та особливості внесення змін до Перспективного плану формування територій громад Харківської області. У продовження теми — засідання робочої групи з підтримки та впровадження добровільного об’єднання територіальних громад на території Первомайського району. Як результат - підготовлено спільного листа на адресу голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради щодо винесення на розгляд сесії обласної ради питання внесення змін до Перспективного плану формування територій громад Харківської області в частині утворення двох об’єднаних громад району з центрами в с.Олексіївка та сел.Біляївка.

3. Щодо розвитку фізичної культури та спорту на території Первомайського району. За результатами наради, рішенням 34 сесії районної ради 7 скликання від 05.09.2019р., внесено зміни до діючої Програми розвитку фізкультури та спорту в Первомайському районі на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 13 сесії районної ради 7 скликання від 20.12.2016 року, щодо створення пункту прокату спортивного інвентарю і обладнання та туристичного спорядження, які надаватимуть в оренду на безоплатній та платній основі, з метою задоволення потреб населення в активному відпочинку та спортивному туризмі. Та затверджено Положення про пункт прокату  і розцінки на оренду використання спортивної інфраструктури стадіону “Колос”, спортивного інвентарю та туристичного спорядження.

4. Щодо розвитку туризму та проведення екскурсій для школярів району. За результатами наради районним відділом культури райдержадміністрації представлено Перелік туристичних маршрутів у т.ч. Первомайщина Слобожанська.

5. Щодо проблемних питань охорони здоров’я Первомайського району та міста Первомайський та шляхи їх вирішення.

6. Щодо проблемних питань у діяльності КНП Первомайська центральна районна лікарня.

За результатами даних нарад фахівцями районної ради та райдержадміністрації підготовлено звернення до депутатського корпусу міської ради з питань забезпечення сталого функціювання медичних закладів, яке підтримано депутатами районної ради на 33 сесії 7 скликання від 24.07.2019р.

7. Круглий стіл з питань впровадження ринку сільськогосподарської землі. Концепція. Перспективи. Варіанти. За результатами круглого столу, фахівцями районної ради та управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, за підтримки Ради сільгосптоваровиробників, Асоціації фермерських господарств підготовлено Резолюцію за результатами обговорення щодо впровадження ринку землі, яку направлено до Президента України, Кабінету Міністрів України та народного депутата по виборчому округу № 178 Літвінова О.М.

8. Нарада з питань забезпечення якісною питною водою населення Первомайського району. За результатами даної наради було вирішено створити відповідну комісію із залученням депутатів районної та сільських рад, сільських голів, фахівців райдержадміністрації та контролюючих органів з метою проведення комплексної перевірки джерел водопостачання та вжиття дієвих заходів щодо покращення стану питної води у населених пунктах району. Робота у цьому напрямку продовжується.

9. Щодо надання медичних, освітніх послуг та з питань соціального захисту населення і джерел їх фінансування у 2020 році. За результатами наради прийнято рішення щодо необхідності створення комісії у складі представників відділу освіти, райдержадміністрації, депутатів та представників районної та сільських рад з метою здійснення моніторингу за перевезенням шкільними автобусами та харчуванням дітей у навчальних закладах району. Робота з даного питання триває. Також було прийнято рішення щодо винесення на розгляд сесії районної ради питання надання фінансової підтримки, у пропорційному співвідношенні з міською радою, КНП Первомайська центральна районна лікарня на впровадження регіональної інформаційної медичної  системи, загальною вартістю 500 тис.грн.. Рішенням 36 сесії районної ради 7 скликання від 19.12.2019р. кошти, дотримуючись пропорційності, виділено.

За 2019 рік я, як голова районної ради, також приймав участь у пленарних засіданнях сесій обласної ради та засіданнях Загальних Зборів Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. Брав участь у наступних обласних заходах:

- роботі Круглого столу з питань розвитку громад та суспільства;

- фаховій майстерні на тему: «Реформа місцевого самоврядування та формування ефективної територіальної організації влади в Україні»;

- конференції Асоціації фермерів та приватних землекористувачів за участю президента Асоціації;

- обласному селекторному семінарі-нараді за темою: “Про хід реалізації проекту ЄС  “Єфективна первинна медицина в громаді”, умови участі у конкурсі міні-грантів”;

- заходах щодо обговорення пріоритетних напрямків актуалізації Перспективного плану формування територій громад Харківської області;

- круглому столі на тему: “Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: проблеми та перспективи”.

Співпрацюючи з районною державною адміністрацією, я, як голова районної ради, брав участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах з керівниками підприємств, організацій, установ, на яких розглядалися питання роботи господарського комплексу району та соціальної сфери, звітних конференціях працівників освіти, охорони здоров’я, ветеранської організації, у районних фестивалях та конкурсах з розвитку дитячої творчості та спортивних досягнень. Відповідно, голова райдержадміністрації, начальники управлінь, відділів приймали участь у  пленарних засіданнях сесій районної ради, роботі постійних комісій, нарадах з сільськими головами.

Протягом року приймав участь у зустрічах з сільськими громадами, ветеранськими організаціями району, привітанні ювілярів-довгожителів та Почесних громадян району.

Також, приймав участь у різноманітних спортивних та культурних заходах, які відбувалися в районі, зустрічах з педагогічними та учнівськими колективами навчальних закладів району, з представниками громадських організацій. У традиційному щорічному відвідуванні депутатами районної ради зі святковими подарунками до Дня Святого Миколая дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також у 2019 році, за підтримки керівництва районної державної адміністрації, депутатів районної ради, керівників сільгосппідприємств та багатьох небайдужих людей, було випущено та презентовано перші примірники книги “Первомайщина - мій рідний край” під редакційною колегією у складі: Августінопольської Тетяни Федорівни, Семихата Віктора Дмитровича, Філіпова Миколи Івановича та Чернойван Валентини Василівни.

У травні 2019 року депутати районної та сільських рад традиційно, у складі районної команди, від делегації району, яку очолив голова районної ради, приймали участь у другому етапі Всеукраїнської Спартакіади серед депутатів місцевих рад. Подібні практики не тільки об’єднують, а й сприяють укріпленню командного духу та популяризації спорту серед населення.

Крім того, я, як голова районної ради ініціював проведення зустрічей з народним депутатом Літвіновим Олександром Миколайовичем, за підсумками яких районною радою, спільно з районною державною адміністрацією,  підготовлено та направлено для вирішення по суті листи з таких питань, як:

- надання сприяння в отриманні грошової компенсації матері загиблого сина-військовослужбовця, учасника антитерористичної операції громадянки Радченко Наталії Сергіївни, яка протягом чотирьох років не знаходила позитивного відгуку щодо вирішення даного питання. Наразі, грошова компенсація вже надійшла на її особистий рахунок;

- надання допомоги у вирішенні важливих для розвитку району питань:

  • щодо будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини у сел.Біляївка;
  • будівництва Комплексу по управлінню комунальними відходами у Первомайському районі;
  • реалізації проєктів по розчищенню ріки Берека у населених пунктах Олексіївка та Берека;
  • продовження будівництва водогону по с.Миронівка;
  • щодо включення до переліку об’єктів фінансування з Державного бюджету України капітального ремонту дороги державного значення Шевченкове-Балаклія- Первомайський- Кегичівка;
  • щодо незабезпеченості медичних працівників КНП Первомайська центральна районна лікарня заробітною платою за 2019 рік та придбання сучасного медичного обладнання;
  • щодо сприяння у забезпеченні фінансування будівництва майданчика зі штучним покриттям у с.Шульське, Роздольської сільської ради;
  • щодо удосконалення механізму нарахування та виплат державної соціальної допомоги  малозабезпеченим сім’ям та матерям-одиначкам.

По всім цим питанням є дієвий зворотній зв’язок з народним депутатом, тому є надія у позитивному зрушенні та подальшій конструктивній співпраці.

З метою забезпечення реалізації в районі конституційного права дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на отримання житла, в Первомайському районі створений Житловий фонд соціального призначення для зазначеної категорії дітей, затверджено Положення про наглядову раду з питань розподілу соціального житла для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа та склад наглядової ради, яку очолює голова районної ради. Протягом року проведено два засідання наглядової ради, ще троє осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримали соціальне житло. Всього, на даний час, вже 9 дітей отримали зазначене соціальне житло.

Також, у 2019 році розпочата процедура передачі майна утвореній Олексіївській сільській раді об’єднаної територіальної громади, де 30 червня поточного року відбулися вибори депутатів та голови.

Рішенням 36 сесії 7 скликання Первомайською районною радою ухвалено рішення «Про надання згоди на передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл Первомайського району до комунальної власності Олексіївської сільської ради».

Згідно цього рішення надано згоду на передачу до комунальної власності Олексіївської сільської ради закладів освіти та закладів культури, які розташовані на території зазначеної сільської ради. Зазначена робота буде продовжена і в подальшому відповідно до вимог діючого законодавства.

Також, до сфери управління районної ради належать 9 комунальних підприємств та установ.

З метою забезпечення ефективного управління зазначеними підприємствами та установами, Первомайською районною радою були затвердженні:

  • «Положення про укладання контракту з керівником комунального підприємства, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл Первомайського району» (рішення Х сесії районної ради V скликання від 17.04.2007 р.);

- «Положення про порядок управління майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Первомайського району» (рішення ХХІ сесії районної ради V скликання від 07.03.2008 р.).

Регулярно заслуховуються звіти керівників даних установ про свою роботу, вносяться зміни до Статутів та Положень відповідно до вимог чинного законодавства.

У 2019 році, завдяки спільній роботі районної державної адміністрації, районної ради та сільських рад, в районі впроваджено та реалізовано 6 мініпроєктів обласного конкурсу розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», які були представленігромадськими і благодійнимиорганізаціями та батьківськими радами і успішно реалізовані на території району у 2019 році. Районна рада, відповідно до Положення про порядок проведення обласного конкурсу, затвердженого обласною радою, здійснювала моніторинг ходу реалізації проєктів-переможців та інформаційний супровід до моменту завершення реалізації зазначених проєктів. А також рішенням сесій районної ради затверджувалися у складі видатків районного бюджету кошти на співфінансування зазначених проєктів.

Переможцями у звітному році стали наступні проєкти:

1. Проєкт №158 «Громадський простір Первомайської ЦРЛ - «Осередок майбутнього», який підготовлений благодійною організацією “Первомайський благодійний фонд “Милосердя”.

Загальний обсяг фінансування зазначеного проекту складає 298,400 тис.грн., з яких 148,400 тис.грн. виділено з обласного бюджету; 135,000 тис.грн. – з районного бюджету і 15,00 тис.грн. кошти благодійної організації “Первомайський благодійний фонд “Милосердя”.

В рамках реалізації проекту проведено модернізацію вхідної групи приміщень (холу) в хірургічному корпусі КНП Центральна районна лікарня.

Встановлено віконні енергозберігаючи склопакети, дверні енергозберігаючи блоки, облаштуваний пандус. Проведений ремонт приміщення з використанням сучасних технологій та матеріалів: стін холу, стелі та підлоги. Придбані меблі, Wi-Fi роутер. Проведена заміна світильників та електропроводки.

2. Проект № 563 «Здорове харчування школяра - запорука його повноцінного розвитку і зростання», який підготовлений Радою Грушинського навчально-виховного закладу.

Загальний обсяг фінансування зазначеного проекту складає 155,980 тис.грн., з яких 77,990тис.грн. виділено з обласного бюджету;  70,191тис.грн. – з районного бюджету і 7,799 тис.грн. – кошти, зібрані Радою Грушинського НВЗ.

В рамках реалізації проекту придбано обладнання й кухонних меблів для харчоблоку. Проведений ремонт приміщення, заміна системи водопостачання та каналізації, заміна електричних світильників.

3. Проект № 586 «Володіння мовами – запорука успіху сучасного учня», який підготовлений Радою комунального закладу освіти “Біляївський ліцей”.

Загальний обсяг фінансування зазначеного проекту  складає 198,000 тис.грн., з яких  99,000 тис.грн. виділено з обласного бюджету; 89,100 тис.грн. – з районного бюджету і 9,900 тис.грн. – кошти, зібрані Радою комунального закладу освіти “Біляївський ліцей”.

В рамках реалізації проекту придбані парти та стільці для учнів, учительський стіл та стілець. Придбано для сучасного лінгафонного кабінету: програмове забезпечення Лінгафонний кабінет, акустична система, комутатор, гарнітура.

   4. Проект № 727 «Від здорового способу життя до здорового суспільства», який підготовлено громадською організацією “Первомайська районна федерація футболу Харківської області”.

Загальний обсяг фінансування зазначеного проекту  складає 299,850 тис.грн., з яких 149,850 тис.грн. виділено з обласного бюджету; 135,000 тис.грн. – з районного бюджету і 15,000 тис.грн. – кошти ГО “Первомайська районна федерація футболу Харківської області”.

В рамках реалізації проекту придбано й встановлено критий майданчик та подіум для занять йогою. Проведено утеплення стін та облаштування підлоги. Здійснено монтаж електрики.

5. Проект № 157 «Сільський клуб, як осередок громадської активності», підготовлений Верхньоорільської громадською організацією “Оріль”.

Загальний обсяг фінансування зазначеного проекту  складає 299,945 тис.грн., з яких 149,850 тис.грн. виділено з обласного бюджету; 135,000 тис.грн. – з бюджету Верхньоорільської сільської ради і 15,000 тис.грн. – кошти Верхньоорільської ГО “Оріль”.

В рамках реалізації проекту  виконаний поточний ремонт покрівлі СБК із застосуванням сучасних матеріалів.

6. Проєкт № 568 «Здорова дитина — щаслива родина», який був підготовлений Радою Троїцького ліцею.

Загальний обсяг фінансування зазначеного проєкту  складає 167,790 тис.грн., з яких 83,559 тис.грн. виділено з обласного бюджету; 75,841 тис.грн. – з районного бюджету і 8,390 тис.грн. – кошти, зібрані Радою Троїцького ліцею.

В рамках реалізації проєкту проведений ремонт приміщення їдальні та замінено технологічне обладнання харчоблоку й придбані нові меблі.

Всього в поточному році на реалізацію зазначених проектів, направлених на  створення сучасних умов для покращення харчування дітей, підвищення оздоровчого ефекту, впровадження енергозберігаючих технологій, створення комфортних умов для різних соціальних груп населення, залучення широких верств населення до регулярних занять спортом, поліпшення інфраструктури населених пунктів  та добробуту громадян  виділено близько 1,5 млн.грн., з яких  більше 700 тис.грн. – кошти, які надійшли з обласного бюджету. Це вагома підтримка місцевим громадам для вирішення найбільш проблемних та актуальних питань та ще одна із можливостей співпраці та координації зусиль, направлених на вирішення важливих проблем розвитку територіальних громад.

Також, з метою заохочення мешканців району до активного громадського життя, вшанування за вагомий внесок у розвиток району та активне суспільне життя, районною радою у 2019 році було розроблено та затверджено рішенням сесії Положення про відзнаку Первомайського району Харківської області “Гордість Первомайщини”.

Ми повинні не тільки стимулювати людей до звершень, а й вміти віддячувати їм за їх бажання й можливості зробити світ навколо нас краще!

Завершуючи свій виступ, хотів би наголосити на тому, що наше завдання- самовіддано відстоювати надії і сподівання наших виборців і робити все від нас залежне, щоб націлювати наші спільні зусилля на поліпшення соціального захисту громадян, покращення добробуту кожного окремого мешканця громади, тим самим зміцнюючи і громаду району, і країну в цілому.

Тільки злагоджена щоденна праця, ініціатива і енергія усіх без винятку дасть змогу нам змінюватися й йти, шляхом позитивних зрушень, до успіху.

Я щиро дякую усім, хто сприяв районній раді у реалізації повноважень, дякую за небайдужість і активність, принциповість та виваженість, за плідну і насичену роботу, направлену  на розвиток нашого району.

Я критично відношусь до результатів роботи, не все вдалося, але попереду ще багато роботи і ми повинні направити весь свій потенціал на забезпечення спільного розвитку, як новостворених територіальних громад, так і громад, по яких ще не завершена процедура об’єднання  а також визначити основні напрямки та пріоритети у нашій подальшій роботі.

Зичу усім успіху у не простій повсякденній праці і щиро дякую за співпрацю!

 

 

Голова районної ради                                      В.М.Татаренков              « повернутися до списку новин