Первомайська районна рада
Первомайський район, Харківська область

Звіт голови районної ради Володимира Татаренкова за 2018 рік

Переглядів: 299

Свою діяльність Первомайська районна рада здійснює на основі Конституції, Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», а також на підставі річного  плану роботи.

У звітному періоді вся робота районної ради спрямовувалася на виконання повноважень представницького органу місцевого самоврядування. В центрі уваги була сесійна діяльність ради, яка згідно із статтею 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” складається з пленарних засідань ради та засідань її постійних комісій. Хочу наголосити, що сесії проходили відкрито і гласно, за участю  представників районної державної адміністрації, сільських голів, керівників правоохоронних органів, підприємств та установ району, засобів масової інформації. Фактично – це своєрідне підведення підсумків колективної праці – кожного депутата, постійних комісій, виконавчого апарату районної ради за минулий рік та окреслення планів на майбутнє.

За звітний період радою було проведено 4 засідання президії районної ради, 7 пленарних засідань сесій, під час яких було прийнято 209 рішень.

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районною радою затверджено   за звітний період 19 нових районних програм. В рамках контролю за виконанням раніше прийнятих рішень, у звітному періоді заслухано звіти   по виконанню 28 діючих Програм та внесено зміни до 34 Програм, а також, в рамках реалізації Концепції на період до 2020 року збереження та зміцнення здоров’я населення Первомайського району, як визначального чинника підвищення якості життя і збільшення її тривалості, рішенням 25 сесії 7 скликання від 14.06.2018р. прийнята Комплексна програма зміцнення здоров’я, поліпшення якості та продовження життя населення Первомайського району на період до 2020 року, робота над реалізацією заходів якої триває.

Всього в районі діє 39 програм, реалізація яких направлена на створення максимально комфортних умов та покращення якості життя населення району. Профінансовано із районного бюджету заходів по реалізації програм за 2018 рік - на 6 млн. 43 тис. 106 грн..

Співпраця з районною державною адміністрацією здійснюється, в основному, через делеговані повноваження районної ради районній державній адміністрації.

 Як голова районної ради, я беру участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах з керівниками підприємств, організацій, установ, на яких вирішуються питання роботи господарського комплексу району та соціальної сфери, звітних конференціях працівників освіти, охорони здоров’я, ветеранської організації. Відповідно, голова райдержадміністрації, начальники управлінь, відділів постійно беруть участь у роботі пленарних засідань сесій районної ради, постійних комісій, нарадах з сільськими головами.

Плідна, тісна співпраця з районною державною адміністрацією, активна позиція більшості депутатського корпусу, забезпечила сталу роботу району та дієве вирішення найважливіших питань, зокрема таких, що стосувалися соціально-економічного розвитку територіальних громад, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, об’єктів комунальної власності та іншого.

Злагоджена та конструктивна спільна робота забезпечила у 2018 році позитивну динаміку розвитку району.

За 2018 рік до загального фонду місцевих бюджетів Первомайського району надійшло  власних та закріплених доходів у сумі 212,7 млн. грн., що на 45,5 млн.грн. або на 27,2% більше, ніж за 2017 рік ( 167,2 млн.грн.). Виконання складає  109,4%.

Офіційні трансферти склали 47,6% у т.ч. субвенції сільських бюджетів склали 4% в обсязі загальних надходжень.

Власні надходження (без офіційних трансфертів) становлять 111,4 млн.грн., виконані на 121,4 %, у порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 38 млн.грн., або на 51,7%.

Значне збільшення власних надходжень склалося за рахунок змін до Бюджетного кодексу, а саме: зарахування 3% рентної плати за користування надрами та зарахування 100% єдиного сільгоспподатку.

До бюджетів сільських рад надійшло коштів в сумі 50,6 млн..грн., при плані 44,5 млн.грн., що на 12,8 млн.грн. або на 34 % більше, ніж за 2017 рік.

По сільських радах доходна частина бюджету виконана на 113,7% ( + 6,1 млн.грн.).

 До районного бюджету надходження, з врахуванням трансфертів, склали 160,2 млн.грн. або 108,2%. 

 Власні податки та збори надійшли в сумі 60,8 млн.грн., що становить 128,7 % виконання, що на 25,2 млн.грн. або на 70,8% більше, ніж за минулий рік.

 Найбільшим джерелом надходжень у районному бюджеті є податок на доходи фізичних осіб, надходження якого  за 2018 рік становить  68,4%.

 Також вагомим внеском у бюджет району є надходження рентної плати за користування надрами, яка вперше надійшла до районного бюджету у розмірі 2% та склала 19,1 млн.грн. Питома вага якої становить 31,4% в обсязі власних надходжень.

Доходи спеціального фонду районного бюджету склали 31,2 млн.грн..

Все це у 2018 році дало можливість відновлювати інфраструктуру району, поліпшувати матеріально-технічну базу освітніх і дошкільних закладів, ремонтувати дороги, забезпечувати на належному рівні харчування та оздоровлення дітей, покращувати медичне обслуговування мешканців та багато іншого.

Також у 2018 році, завдяки співпраці з правоохоронними органами, вдалося забезпечити дотримання законності і правопорядку в районі, зберегти стабільність і спокій у громадах, захистити  права і свободи громадян, які залишаються серед наших пріоритетів і в подальшому.

Хочу висловити подяку всім, хто приймав активну участь та надавав дієву допомогу у забезпечення сталого функціювання району, а також приймав активну участь у формуванні та  підготовці питань порядку денного пленарних засідань сесій.

Хочу зазначити, що найбільш кропітка та значна частина роботи з розгляду питань відбувалася в постійних комісіях, які діють згідно із загальним планом роботи ради, «Положенням про постійні комісії районної ради» та іншими законодавчими актами.

Для забезпечення належного рівня проведення пленарних засідань сесій, з метою ретельного попереднього розгляду важливих питань розвитку району, було проведено 30 засідань постійних комісій, на яких депутатами детально обговорювалися всі питання, які виносилися на розгляд пленарних засідань сесій. Переважна робота комісій здійснювалася на спільних засіданнях.

Основою щоденної роботи ради є діяльність виконавчого апарату, який, згідно з законом, здійснює організаційне, правове та інформаційно - аналітичне забезпечення діяльності ради і який очолює голова ради. За 2018 рік головою районної ради було видано 122 розпорядження з основної діяльності та з особового складу. Відділом організаційної роботи виконавчого апарату районної ради було оброблено 476 вхідних документів та 421 лист вихідної кореспонденції. За звітний період на адресу районної ради надійшло 69 звернень громадян (письмових та на особистому прийомі) та 2 запита на отримання публічної інформації.

Працівники виконавчого апарату в повному обсязі забезпечували організаційну підготовку сесій, постійних комісій, нарад, інших заходів, забезпечували систематичне та оперативне оприлюднення інформації про діяльність районної ради на офіційному веб-сайті.

У 2018 році головою районної ради було ініційовано та проведено 11 робочих нарад, на яких розглянуто та обговорено такі питання, як:

- Створення житлового фонду соціального призначення.

- Функціонування стаціонарного відділення ЦРЛ.

- Передача сільських доріг населених пунктів.

- Наявність ліцензій на реалізацію підакцизних товарів по сільським радам.

- Перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом приміського та міжміського сполучення та з інших питань, які стосуються покращення умов життя населення району.

- Якість питної води в районі та вжиття відповідних заходів щодо покращення її стану та інші.

Проведений навчальний семінар за участю представників обласної ради з питань умов участі в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад “Разом в майбутнє” та інформаційний семінар за участю представників Харківського відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування з питань реалізації реформ місцевого самоврядування та активізації процесу об’єднання громад.

Організована та проведена зустріч першого заступника голови Харківської обласної ради Коваленка Віктора Миколайовича з робочою групою з підтримки та впровадження добровільного об’єднання територіальних громад на території району.

На даний час в Первомайському районі утворена Олексіївська об’єднана територіальна громада, до складу якої увійшли 7 сільських рад, повноваження яких завершаться після проведення виборів депутатів і голови новоствореної ОТГ.

Проведена розширена нарада за участю представників кафедри валеології Харківського національного університету ім.В.Каразіна та представників районних та громадських організацій з питань обговорення Комплексної програми зміцнення здоров’я, поліпшення якості та продовження життя населення Первомайського району на період до 2020 року та шляхів її реалізації.

В районі створені: Житловий фонд соціального призначення для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та Комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр”, завдання яких - створення належних умов для дітей з особливими потребами та соціальний захист і підтримка тим дітям, які цього особливо потребують.

Також, з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, якості обстежень, діагностики та лікування різних захворювань, - реорганізовано Комунальні заклади охорони здоров’я Первомайська центральна районна лікарня та Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги в Комунальні некомерційні підприємства.

На даний час до сфери управління районної ради вже належить 9 підприємств та установ.

За 2018 рік я, як голова районної ради, також приймав участь у пленарних засіданнях сесій обласної ради та засіданнях Загальних Зборів Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. Брав участь у презентації проекту асоціації приватних роботодавців «Новий відлік. Малі міста» за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, у засіданні робочої групи з питань розробки Стратегії розвитку системи охорони здоров’я Первомайщини, у роботі ІІІ Українсько-німецького форуму (BEA) з питань біоенергетики та енергоефективності, а також у роботі Круглого столу з питання перспектив формування нової системи адміністративно-територіального устрою Харківщини.

Протягом року приймав участь у зустрічах з сільськими громадами, ветеранськими організаціями району, привітанні ювілярів-довгожителів та Почесних громадян району.

Також, приймав участь у різноманітних спортивних та культурних заходах, які відбувалися в районі, зустрічах з педагогічними та учнівськими колективами навчальних закладів району, з представниками громадських організацій.

Традиційно, депутати районної ради у 2018 році відвідували зі святковими подарунками до Дня Святого Миколая дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які завжди, а не тільки у святкові дні, знаходяться у полі зору депутатського корпусу району.

У травні 2018 року депутати районної та сільських рад приймали участь у ІІ етапі Всеукраїнської Спартакіади серед депутатів місцевих рад. Друге місце з настільного тенісу серед жінок виборола депутат Грушинської сільської ради Засуха Ілона Лазарівна. Тому, хотілося побажати депутатам в подальшому приймати більш активну участь у таких змаганнях та сприяти поширенню спортивного запалу та командної роботи  у громадах.

Разом з сільськими головами було здійснено навчальний візит до Нововодолазької ОТГ з метою ознайомлення з роботою об’єднаної територіальної громади.

У 2018 році, завдяки спільній роботі районної державної адміністрації, районної ради та сільських рад, в районі впроваджено та реалізовано 3 міні-проекти обласного конкурсу розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», які були представлені ініціативними групами та громадськими організаціями і успішно завершені на території району.

Всього в поточному році на реалізацію зазначених проектів, направлених на покращення економічного і соціального розвитку територій, впровадження енергозберігаючих заходів, поліпшення інфраструктури населених пунктів та добробуту громадян виділено більше 2 млн.грн., з яких близько 1 млн.грн. – кошти, які надійшли з обласного бюджету. Це дуже вагома підтримка місцевим громадам для вирішення найбільш проблемних та актуальних питань мешканців громади.

Але хотів би наголосити на недостатній активності сільських громад над роботою по підготовці проектів розвитку та побажати в подальшому активізувати свої сили і ресурси для участі у розробці та реалізації проектів розвитку громад.

Адже впровадження в районі подібних проектів сприяє не тільки підтримці та збереженню соціальної інфраструктури населених пунктів району, підвищенню рівня життя населення, розв’язанню актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування, а й спонукає до активізації участі територіальних громад у наступних конкурсних проектах і програмах та поширенню позитивного досвіду. Бо основна мета таких практик - це створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом сприяння самоорганізації населення громад, розроблення і впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив на селі.

Завершуючи свій виступ, хотів би наголосити на тому, що багато чого хотілося зробити та багато планів залишається і на 2019 рік, але все можливо зробити тільки тоді, коли ми всі разом будемо втілювати в життя наші плани і ідеї, працювати єдиною командою на благо розвитку району і покращення життя кожного його мешканця.

Тому, хочу сказати слова вдячності всім присутнім за плідну і насичену роботу, направлену на розвиток нашого району, всім, хто кожен день якісно і з любов’ю робить свою справу і створює умови і можливості для подальшого його розвитку, а також висловити подяку всім службам, які працюють на території району, за конструктивну співпрацю, розуміння завдань та дієву допомогу у вирішенні всіх проблемних питань. Дякую вам!

 

 Голова районної ради                                           В.М.Татаренков             

 

 

БІІ                                                                                                      

« повернутися до списку новин