Первомайська районна рада

VIII сесія VII скликання від 19.07.2016 р.

ПРОТОКОЛ 8 сесія від 19.07.2016р.

Ріш. № 145 - VII Про порядок денний 8с.

Ріш.№ 146 - VII  Про викон.район.бюджету за 1 півріч 2016р

     Видатки 1 півріч 2016

     Додаток до ріш.№ 146 - VII Доходи 1 півр 2016 р

Ріш. № 147-VII Про внес змін до ріш.про районний бюджет

     Додаток 5 до ріш.№ 147-VII

     Додаток 6 до ріш.№ 147-VII

     Додаток 9 до ріш.№147-VII

Ріш. № 148 - VII Про передачу коштів мед.субвенції

Ріш. № 149 - VII Програма публіч.безпеки і порядку

     Районна Програма забезп.безпеки і порядку

Ріш. № 150 - VII Програма індив.житл.будівн. Власний дім

     Програма Власний дім

Ріш.№ 151 - VII Про затвердж. Програми відшкодув.відсотк. за кредитами

     ПРОГРАМА відшкодування  відсотків УТЕПЛЕННЯ

Ріш. № 152 - VII Про  хід вик. Програми Олексіївська фортеця

Ріш. № 153 - VII Про хід вик. Програми реформування закладів для дітей-сиріт

Ріш. № 154 - VII Про хід вик. Програми Цивільного захисту

Ріш. № 155 - VII Про хід вик. екологічн.Програми

Ріш.№ 156 - VII тех.докум.13 зем.діл. (замовн.ПСП Добробут) Земтехстандарт

Ріш.№ 157 - VII тех.докум.Картам.,Берека, Олекс.ср (замовн.Лілітко А.В.) ФОП Васильєв О.С.

Ріш.№ 158 - VII тех.докум. 3 зем.діл. (замовн.Л ілітко А.В.) ФОП Радіонова В.В.

Ріш.№ 159 - VII тех.докум.( Приймак М.І) Земтехстандарт

Ріш.№ 160 - VII тех.докум.Олексіїв. (замовн.Приймак) Земтехстандарт

Ріш.№ 161 - VII тех.докум.Телега В.М. (замовн.Телега) Кварц Земсервіс

Ріш.№ 162 - VII тех.докум 2зем.діл. (замовнРуденко О.Ою.) Горизонт-проект

Ріш.№ 163 - VII тех.докум.4 зем.діл. (замовн.Аксеньонок Т.В.) Земтехстандарт

Ріш.№ 164 - VII тех.докум.5 зем.діл. (замовн.Ковтунова В.М.) Земтехстандарт

Ріш.№ 165 - VII тех.докум.Бударєва С.В. (замовн.Бударєва С.В.) ФОП Новак О.А.

Ріш.№ 166 - VII тех.докум.Головаш О.О. (замовн.Головаш О.О.) ФОП Новак

Ріш. № 167 - VII Про внесення змін до Програми. економ.і соц.розв.

     Перелік доріг до Додатку 1 ріш.№ 167 - VII

Ріш. № 168 - VII Зміни до Програми реконстр. доріг

Ріш. № 169 - VII Про зміни до Програми створення мат.резерву

Ріш.№ 170-VII Про створен.комун.організ.Спорт для всіх

     Додаток 1 до ріш.№ 170-VII Положення

     Додаток 2 до ріш.№ 170-VII структура та чисельність

Ріш.№ 171- VII Про затвердж.Полож.про Стадіон Колос

     Додаток 1 до ріш.№ 171-VII Положення про Стадіон Колос

Ріш.№ 172-VII затв положення терцентру

     Додаток 1 до ріш.№ 172-VII положення терцентру в новій редакції 2016

Ріш. № 173 - VII Про реформування ред.газети Знамя труда

Ріш. № 174 - VII Положення про президію

Ріш. № 175 - VII Про затвердження Положення Поч.гр.

Ріш.№ 176-VII зміни до програми  ОМС

     Додаток зміни програма омс

Ріш. № 177 - VII Про затв.норм витрат спорт.

Ріш. №178 - VII Про відчудження авто культура

Ріш. № 179 - VII Про прийн.словн.Харьківщина

Ріш. № 180 - VII Про тендерний комітет

     Додаток 1 до ріш.№ 180-VII склад тендерного комітету

     Додаток 2 до ріш.№ 180-VII Положення про тендерний комітет

Ріш. № 181 -VII Про надан.дозволу відд.освіти на списання майна

Ріш. № 182 - VII Про розгляд листа прокуратури