Первомайська районна рада

VI сесія VII скликання від 21.04.2016 р.

Розпорядження про скликання 6 сесії 7 скл.

Перелік питань 6 сес.

Протокол 6 сес. 7 скл. від 21.04.2016р.

Ріш. № 93 -VІІ Про порядок денний 6с.

Ріш. № 94 - VII Про Стратегію успіш.розв.райну.

     До ріш. № 94 – VII  Стратегія розв.району.

     Дод.до Стратегії (структура успіш.розв.району).

Ріш. № 95 - VII Концепція розвитку району.

     До ріш. № 95- VII Концепція розвитку.

     Додаток до Концепції (структура концепції).

Ріш. № 96 - VIІ Про затв.Компл. Прогр. соц-економ.розвитку.

     додаток 1 економ. розвиток терит. району.

     додаток 2 покращ. стандарт. життя населення.

     додаток 3 забезп.духов. та культ.розвит.жителів району.

     До ріш. № 96 - VІI Компл.програма соц.екон.2020.

Ріш. № 97 -  VІІ Про затв.Програми розв.охор.здор.

     До ріш. № 97- VII Програма розв.охор.здоров.2016.

Ріш. № 98 - VІІ Про районний конкурс Краща сільська рада.

     До ріш. № 98  - VIІ Положення про конкурс Краща сільрада 2016р. нове.

Ріш. № 99 - VII Про внес. змін до Програми ОМС.

     До ріш. № 99  – VII  Додаток, зміни до програми омс.

Ріш. № 100  - VII Про хід викон.Прогр. розробл.містобудівн.документації.

     Додаток до ріш. № 100-VII Зміни містобудівна Програма.

Ріш. № 101 - VII Про хід викон.Програми зайнятості населення.

Ріш. № 102 -  VІІ зміни до Програми соц.захисту.

Ріш. № 103 -VII Про хід викон. Прогр.розв.фізкульт. і спорту.

Ріш. № 104 -VII Про хід вик. Програм. підвищ. рівня безпеки дорож.руху.

Ріш. № 105 -VII Про хід викон.Програм. запобіг. загиб. людей на воді.

Ріш. № 106 - VIІ про зат 1 кв 2016р.

     Додаток до ріш. № 106-VII Доходи 1 кв 2016 р.

Ріш. № 107- VIІ Про внес. змін до ріш. № 42-VII (бюджет).

     Додаток 5 до ріш. №107-VII бюджет.

     Додаток 6 до ріш. №107-VII.

     Додаток 9 до ріш. № 107- VIІ.

Ріш. № 108 - VІІ тех.докум.3 зем.діл.(замовн.Кобеняк Г.А.) ТОВ Горизонт-проект.

Ріш. № 109 - VІІ тех.докум.Кобеняк Г.А. (замовн.Кобеняк Г.А.) ТОВ Горизонт-проект.

Ріш. № 110 - VІІ тех.докум.2 зем.діл. (замовн.ФГ Грущенка В.П.) ФОП Васильєв О.С.

Ріш. № 111 - VІІ тех.докум.Судан., В.Бишк. ср (замовн.ТОВ Добробут) Земтехстандарт.

РІш. № 112 - VІІ тех.докум.Старкова К.К. (замовн.ТОВ Добробут) Міськбудпроект.

Ріш. № 113 - VІІ тех.докум.В.Бишк., Олекс.ср (замовн.Лілітко А.В.) ФОП Васильєв О.С.

Ріш. № 114 - VІІ тех.докум.6 зем.діл. (замовн.Синько А.В.) Земтехстандарт.

Ріш. № 115 - VІІ тех.докум. 2 зем.діл. (замовн.Курінний О.О.) Земтехстандарт.

Ріш. № 116 - VІІ тех.докум. 3 зем.діл. (замовн.Чередниченко В.В. ) Земтехстандарт.

Ріш. № 117 - VІІ тех.докум.Погосьян В.Г. (замовн.Погосьян В.Г.) ТОВ Регистр.

Ріш. № 118 - VІІ тех.докум.6 зем.діл. (замовн.Бухтояров А.В.) Земтехстандарт.

Ріш. № 119 - VІІ тех.докум.2 зем.діл. (замовн.Пилипенко В.П.) Земтехстандарт.

Ріш. № 120 -VII Про внес.змін до Прогр.сприян.розвитку малого підприємництва.

Ріш. № 121 - VІІ Про затв. Положення про стадіон Колос.

     До ріш. № 121-VII Положення про стадіон Колос.

Ріш. № 122 -VІІ Про граничні суми витрат.

Ріш. № 123 - VII Про внес. змін до ріш. № 92-VII (котельня, Грушине).

Ріш. № 124 - VІІ Про надан.згоди про прийнят.майна (Словники Харківщина).

Ріш. № 125 - VІІ прийняття інтерактивних книг.